M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Zabudowa wielorodzinna

Układ zespołu jest domknięty zabudową od północnego wchodu. Ustawienie punktowców od południowego- zachodu pozwala na maksymalne doświetlenie wnętrza osiedla.
Układ mieszkaniowy wieżowców składa się z czterech powtarzalnych kondygnacji, zestawionych na zasadzie kontrastu przestronnych tarasów, oraz kubicznie wciętych loggi.
Budynek mieszkalny zaprojektowany w układzie korytarzowca, składa się z typologi kilku mieszkań, zestawioncyh w sposób tworzący podobną kubiczną kompozycję na elewacji.

 

Multifamily buildings

The composition of ensemble is closed properly by buildings from northeast. The aspect of tower blocks from southwest permits on maximum lighting of estate interior. The residential layout of skyscrapers consist with four reduplicating tiers, correlated on the principle of spatial terraces contrast, and cubical intended loggias. The residential building created in layout of corridor, consist from typology of several flats, juxtaposed in a manner creating cubical composition on elevation similarly.

  • Koncepcja
  • Rzut parteru
  • Rzuty punktowców
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Rzut II I IV piętra
  • Rzut I piętra
  • Rzut III piętra
  • Przekroje

© 2022 Marcin Serwotka Studio