M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Szyb "Andrzej" - Fitness & Gym

 

Projekt miał na celu ochronę i adaptację Szybu Andrzej na potrzeby klubu fitness. Ideą projektu było stworzenie obiektu, którego forma nie konkurowałaby z historycznym budynkiem szybu.
Prosta, lekka forma pawilonów  pełni rolę tła dla Szybu Andrzej, jednocześnie zasłania nieład znajdujący się za kompleksem od strony północnej. Czerwone cegły szybu kontrastują z elewacją budynku nowoprojektowanego, która składa się z paneli ze szkła trawionego kwasem. Z uwagi na zróżnicowanie terenu od strony południowej, strefę wejściową umieszczono w kondygnacji -1 w pawilonie wysuniętym w stronę południową. Do budynku prowadzi dojście od południa, przecinające wzniesienie terenu.

Główną funkcją obiektu jest siłownia znajdująca się w głównym budynku. przylegającym do Szybu Andrzej. Od strony północno-zachodniej kompleksu, w kondygnacji -1 znajduje się strefa wellness z sauną, doświetlana poprzez zagłębienie w terenie. Szyb Andrzej znajdujący się pod ochroną konserwatorską został zaadaptowany na potrzeby ścianki wspinaczkowej. Ponadto w pawilonie nad strefą wejściową znajduje się mała gastronomia.

 • Historia
 • Stan istniejący
 • Koncepcja

Fragment planu kopalni z 1901r.

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Przekrój A-A
 • Rzut I piętra
 • Przekrój B-B
 • Przekrój C-C
 • Elewacja południowo-zachodnia
 • Elewacja południowo-wschodnia
 • Elewacja północno-zachodnia
 • Elewacja północno-wschodnia

Rzut nadszybia z nieistniejącą maszynownią

 • Rzut kondygnacji -1
 • Rzut parteru

© 2022 Marcin Serwotka Studio