M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Muzeum Huty Zabrze

Lokalizacja projektu przy zabytkowym murze najstarszej części Huty Zabrze skłania ku zabiegom pozwalającym na wyeksponowanie murów huty.
Plan muzeum otwiera się na dwie sąsiednie basteje, tworząc wokół nich strefę spotkań, bądź kameralnych imprez.
Dynamiczna forma bryły odpowiada funkcjom zlokalizowanym w jej charakterystycznych częściach. Opadająca forma służy jako pochylnia po której można dostać się na zielony dach. Pod nim są zlokalizowane funkcje, takie jak aula czy wystawy w formie schodów/półek, które pozwalają na ciągłość formy wewnątrz. 

 

  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Rzuty
  • Przekrój B-B
  • Elewacje
  • Przekrój A-A

© 2022 Marcin Serwotka Studio