M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Marina - Gliwice

Woda oraz intensywna zieleń otaczająca zespół izoluje Marinę od przemysłowego otoczenia, tworząc oazę wewnątrz kompleksu. Spójna forma obiektu, podzielona dwykondygnacyjnymi przejściami, czytelnie zarysowuje funkcje obiektu, które otwierają się na wewnętrzny basen portowy. 

  • Analizy
  • Projekt zagospodarowania terenu

Schwarzplan

Analiza komunikacji

 Analiza zieleni

Analiza wysokości zabudowy

  • Rzut I piętra
  • Rzut II piętra
  • Rzuty hotelu oraz części konferencyjnej

Rzut II piętra

Rzut I piętra

Rzut parteru

  • Elewacje
  • Przekroje
  • Rzut parteru
  • Rzut parkingu podziemnego

© 2022 Marcin Serwotka Studio