M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

CCTV Headquarters

proj: Rem Koolhaas

Model przedstawiający analizę struktury i konstrukcji CCTV Headquarters.

 

© 2022 Marcin Serwotka Studio

Tjibaou Cultural Center

proj: Renzo Piano

Model  miał na celu analizę formalną i symboliczną wybranego obiektu, oraz przedstawienie go w sposób twórczy.