M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Dom Wiejski

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni płynnie przechodzącej w krajobraz, dającej wrażenie przebywania w ogrodzie, bez wychodzenia z budynku. Inspiracją projektu jest Farnsworth House - Ludwiga Mies Van Der Rohe'a. Funkcje są wydzielone w otwartej przestrzeni przez pasy pnących się w górę roślin, sięgających często dachu w wyznaczonych dwukondygnacyjncyh przestrzeniach.

Village House

The idea was to create a space smoothly passing in the landscape, giving the impression of being in the garden, without leaving the building. Project is inspired by the Farnsworth House - Ludwig Mies Van Der Rohe. The functions are separated into open space through the plants climbing up, often reaching the roof of the designated two-storey spaces.

  • Rzut parteru
  • elewacja wschodnia
  • elewacja południowa
  • elewacja zachodnia
  • elewacja północna
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Przekrój A-A
  • Przekrój B-B
  • Rzut piętra

© 2022 Marcin Serwotka Studio