M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

Nazywam się Marcin Serwotka, z architekturą jestem związany od najmłodszych lat. Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej zdobyłem doświadczenie w pracowni architektonicznej przy tworzeniu projektów na każdym etapie realizacji. 

Przy pracy nad własnymi projektami szukam rozwiązań tworzących indywidualny charakter wnętrza.

Mieszkanie to wyzwanie!
Każda przestrzeń daje możliwość stworzenia funkcjonalnego wnętrza z klimatem! Przy tworzeniu projektów stawiam na komunikację z klientem owocującą wypracowaniem najlepszych rozwiązań. 

Zapraszam do śledzenia nowych postów i projektów w mediach! 

© 2022 Marcin Serwotka Studio